สำนักนายกรัฐมนตรีได้ตีกลับบัญชีรายชื่อการโยกย้ายอัยการ

International breaking news

#แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ว่า ขณะนี้กำลังเกิดปัญหาใหญ่ในการนำเสนอบัญชีรายชื่อขึ้นทูลเกล้าแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการ จำนวน 2 บัญชี คือ บัญชีแรกระดับผู้บริหาร รองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจราชการอัยการ อธิบดี และรองอธิบดี, บัญชีสอง ระดับข้าราชการอัยการทั่วไป อัยการพิเศษฝ่าย รวมทั้งอัยการอาวุโส รวมจำนวนรายชื่อทั้ง 2 บัญชีเกือบพันคน

เนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตีกลับบัญชีรายชื่อการโยกย้ายดังกล่าว ไปที่สำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อให้คณะกรรมการอัยการ (ก.อ) พิจารณาทบทวนรายชื่อใหม่

สาเหตุเป็นเพราะมีรายชื่ออัยการ 2 ราย ที่มีปัญหาถูกสอบสวนและตกเป็นข่าวรวมอยู่ด้วย จึงไม่ได้มีการนำเสนอเรื่องขึ้นทูลเกล้าแต่งตั้งโยกย้าย คือ “นายเนตร นาคสุข” รองอัยการสูงสูง ที่ถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส และ “นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม” อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญาธนบุรี ที่ถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการ

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า ได้สอบถามเรื่องนี้ไปยัง กรรมการ ก.อ. รายหนึ่ง ได้รับการยืนยันว่า เป็นความจริง โดยสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่องนี้คืนมาที่สำนักงานอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 63 และในการประชุมคณะกรรมการ ก.อ. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 ได้มีการแจ้งเรื่องนี้ต่อที่ประชุม

ซึ่งภายหลังกรรมการ ก.อ. ทราบเรื่องก็สร้างความตกใจให้กับกรรมการทุกคนเป็นอย่างมาก เพราะในช่วงตลอดการทำงานของสำนักงานอัยการสูงสุดกว่า 125 ปี ไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น จึงยังไม่ทราบว่าจะหาทางออกเรื่องนี้อย่างไรดี เพราะมีผลกระทบต่อการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการทั้งระบบ และจะมีการนัดประชุมหารือเรื่องนี้อีกครั้งในวันที่ 26 ม.ค.2564 นี้

อนึ่ง สำหรับ “นายเนตร นาคสุข” เป็นรองอัยการสูงสุด ที่สั่งไม่ฟ้อง “นายวรยุทธ อยู่วิทยา” (บอส กระทิงแดง)​ ขับรถประมาทอันเป็นสาเหตุให้ผู้อื่นถึงเเก่ความตาย และได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการต่ออัยการสูงสุดแล้ว ในช่วงเดือน ส.ค.2563 ที่ผ่านมา และถูกคณะกรรมการ ก.อ. ตั้งคณะกรรมการสอบการใช้ดุลพินิจของนายเนตร กรณีสั่งไม่ฟ้องคดีนายวรยุทธ ดังกล่าวด้วย

ส่วน “นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม” ก็ถูกกล่าวหาในคดีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ แต่ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการอัยการ (ก.อ.) ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2563 มีมติเลื่อนนายประเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญาธนบุรี ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ มีผลเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2563 ไปแล้ว…

——
โคตรน่าอายเลยนะเนี่ย

เยี่ยมครับ สังคายนาเสียบ้าง

โห…เอาของมีตำหนิขึ้นหิ้ง😝😝😝 ไม่สนใจสายตาประชาชนเลย ทนายแผ่นดินเป็นแบบนี้จะหาความยุติธรรมได้ไหม

ถ้าประเทศนี้หาคนที่ดีและเหมาะสมกว่านี้ไม่ได้ ก็ควรยุบทิ้งเถอะองค์กรที่เชิดชูคนเลวแบบนี้

จะแต่งตั้งก็ไม่ดูว่าเป็นคนทำตัวไม่เหมาะสมเนาะ สมเพชจริงๆ

ยุคนี้ดีครับ จัดการทีเถอะองค์กรอัยการช่วยดีดพวกมีพฤติกรรมไม่ดีออกจากอำนาจสักทีเถอะ

ประชาชนเคลือบแคลง กำลังจะหมดความเชื่อถือลงไปเรื่อยๆ หากคนเลวจำนวนน้อยนิดสามารถคลอบงำคนดีส่วนใหญ่ได้ค่ะ

https://www.facebook.com/KAOCHODNEWS/posts/153947499841521